Team op Kracht; elkaar feedback geven over omgang en bejegening


De ervaring in De Gooyer is dat je als medewerkers met elkaar vaak wel weet waar je voor wilt staan op het gebied van omgang en de bejegening naar bewoners. Dat bewoners zich prettig en gemakkelijk (thuis) voelen is het uitgangspunt. Soms lukt het echter niet om waar je voor wilt staan in de praktijk te brengen, daarop is De Gooyer met Team op Kracht gestart

Wat houdt het in?

Met Team op Kracht worden de medewerkers ‘in hun kracht gezet’ door onderling zaken bespreekbaar te maken die de omgang en bejegening betreffen. Het is tevens een vorm van teambuilding.
Twee keer per maand komt het team bij elkaar en bespreken zij wat er wel en niet goed gaat op het gebied van bejegening. Dit gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijk iemand van Cordaan die niet in De Gooyer werkt. De teammanager is niet bij het gesprek aanwezig om het initiatief bij de teamleden te laten.

Wat levert het op?

Omdat het project pas sinds drie maanden gestart is op de PG kan er nog niks gezegd worden over lange termijn resultaten. Wel zijn de deelnemers aan het project er tevreden over. Zij leren elkaar feedback geven en het bij elkaar komen zorgt tevens voor een uitlaatklep (irritaties worden sneller uitgesproken). Dit heeft een positief effect op het (onderling) werken van de teams en naar de bewoners.
Als er een dilemma is dat opgelost moet worden gebeurt dat in het team, eventueel met ondersteuning van staf en steun functies.

Contactpersoon

Agnes Johanny

Kosten

In de begroting is ieder jaar geld begroot voor opleiding en verdieping om zo de kwaliteit van zorg te vergroten/waarborgen.