Toepassen van de Veder methode

In Vondelstede wonen veel bewoners met dementie. Activering is bij deze doelgroep belangrijk, omdat het verlies aan initiatief een probleem is. Tijdens familieavonden blijkt dat familie en naasten het lastig vinden met een bewoner contact te maken vooral als de dementie zich verder vordert dan de eerste fase.

Wat houdt het in?

De Veder methode is afkomstig van het Amsterdamse Theater Veder en is een theatrale bejegeningsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van reminiscentie. Met de methode worden door middel van huiskamervoorstellingen (personages/liedjes) herinneringen bij ouderen opgeroepen. Daarnaast geeft het Theater Veder ook trainingen aan medewerkers met betrekking tot bejegening: hoe kijk je iemand aan, gebruik van intonatie, het in de ogen kijken oftewel het zo goed mogelijk contact maken met (dementerende) ouderen.
Met een pilot 24 uurs zorg hebben medewerkers geprobeerd deze tools in hun dagelijkse werkzaamheden in te zetten. Om de tools en methode ‘tussen de oren te houden’ wordt het Theater Veder jaarlijks uitgenodigd voor een ‘opfris’ moment.

Wat levert het op?

Door op een theatrale manier gebruik te maken van reminiscentie(materiaal) worden herinneringen weer levendig gemaakt en dementerende ouderen geactiveerd .
Bij de medewerkers van Vondelstede zie je:
-meer inzicht in wat ze kunnen betekenen voor iemand met dementie
-meer bewuste keuze in de vorm van bejegening naar bewoners.
-meer aandacht voor het woon- en leefklimaat en hoe dit bijdraagt aan de beleving van een bewoner (kwaliteitsverbetering). Vanuit de locatie worden nu zelfstandig initiatieven genomen op het gebied van reminiscentie, denk aan een reminiscentiekamer of –mandje waarmee je de afdeling opgaat.


Het is van belang om in het zorgplan goed op te nemen en aandacht te besteden aan de historie van de bewoner (werk, leefomgeving, familie etc.) om hier aansluitend reminiscentie materiaal bij te zoeken dat bij deze bewoner specifieke herinneringen oproept en doet activeren. Als tip wordt meegegeven te starten met een huiskamervoorstelling en op basis hiervan te kijken of deze manier van contactleggen/ bejegening aanslaat bij zowel bewoners als medewerkers.

Contactpersoon

Joke Bos (Vondelstede) of info@theaterveder.nl

Kosten

Vanuit budget ‘opleiding en training’