Betere invulling van zorg op basis van wensen bewoner en familie

In de laatst afgenomen CQ (cliƫnttevredenheidonderzoek) was communicatie/bejegening een aandachtspunt. Bijvoorbeeld de inspraak van bewoners en bereikbaarheid van medewerkers. De locatie is daarmee aan de slag gegaan en heeft een plan ontwikkeld.

Wat houdt het in?

Op verschillende manieren is er verbetering aangebracht. Zo vindt op dit moment het multidisciplinair overleg (betreft de zorg voor een bewoner) plaats met de bewoner, zijn/haar familie, de huisarts, verzorging en overige disciplines. Centraal staat de vraag: hoe kan het Twiskehuis de gewenste zorg geven met het aan de orde zijnde zorgzwaartepakket?
In de nabije toekomst zal inzage van het zorgplan en de belangrijkste zaken ook via de computer beschikbaar worden met gebruikmaking van een eigen wachtwoord-cliƫntenportaal-eigen dossier.
Om het contact tussen bewoner, eerste contactpersoon en verzorgende goed te krijgen is er nu bij een nieuwe opname vaste begeleiding vanuit Twiskehuis. Zo wordt de communicatie tussen bewoner, eerste contactpersoon van de familie en het Twiskehuis verbeterd.

Wat levert het op?

In 2013 heeft het verbeterplan geleid tot een score van 4 sterren. Een hoge klanttevredenheid.

Contactpersoon

Frank Dekens

Kosten