Bewoners die de regie verliezen steunen in het ‘vinden’ van de activiteiten

Bewoners in het Twiskehuis verliezen steeds meer de regie over hun leven door hun achteruitgaande gezondheid. Voor het ‘meedraaien’ bij activiteiten en het doen van wat men dagelijks ‘gewend’ is, is steeds meer ondersteuning nodig.

Wat houdt het in?

Om bewoners zoveel mogelijk in staat te stellen het dagbestedingsprogramma (waar gewenst) te volgen is vanuit de locatie een plan ontwikkeld. In het organiseren van de activiteiten wordt zoveel mogelijk met vaste locaties (huisrestaurant) en een vast weekprogramma gewerkt. Door de receptie wordt via een intercom bij een bewoner gemeld dat er een activiteit is. Daarnaast start activiteitenbegeleiding binnenkort het Buddy project. Dit betekent dat bewoners die niet meer kunnen deelnemen aan het groepsprogramma 1 vaste vrijwilliger krijgen. Ook heeft de activiteitenbegeleiding in samenwerking met de zorg groepjes samengesteld van bewoners met een gelijke zorgvraag (bijvoorbeeld bewoners die meer structuur nodig hebben). Zij krijgen een gezamenlijk dagprogramma.

Wat levert het op?

Dagbestedingsmogelijkheden op maat voor bewoners met een verschillende zorgvraag.

Contactpersoon

Frank Dekens

Kosten