Zelf kunnen = zelf doen

In De Werf is de zelfstandigheid van mensen belangrijk. Vanuit de locatie wordt ingezet op dat wat bewoners zelf kunnen zij ook zelf doen.

Wat houdt het in?

Er is voor ieder wat wils en in het activiteitenprogramma wordt vooral gekeken naar wat de bewoners leuk vinden en kunnen. Er is bijvoorbeeld een ontbijtproject met fleurig servies, een schilderclub, maar ook een bibliotheekje met ‘grote letter’ boeken. Een deelneemster aan de zorgschouw vertelt dat zij trots is dat zij al enige jaren met de bingo de cijfers luid en duidelijk afleest.
Ook wordt er gekozen om activiteitenbegeleiders en vrijwilligers in te zetten in hun eigen hobby gebied. Zo houdt een vaste dame de muziekmiddagen, waar zij accordeon speelt en de bewoners zingen. En wordt samengewerkt met ROC’s om gezelligheid te organiseren en zijn er contacten met studenten van het conservatorium voor uitvoeringen.

Wat levert het op?

Dagbesteding die goed aansluit bij wat bewoners kunnen en leuk vinden.
Trotse bewoners die tevreden zijn met de eigen ‘prestatie’.


Sluit met de dagbesteding zoveel mogelijk aan bij wat bewoners zelf kunnen

Contactpersoon

Clara, coördinator activiteiten De Werf