Zelfevaluatie om elk jaar nieuwe stippen op de horizon te kunnen zetten.

De overtuiging dat het evalueren van je eigen werk bijdraagt aan een jaarlijkse verbeterslag.

Wat houdt het in?

Evean kent een Groeimodel: 10 gouden regels van EVEAN voor alle medewerkers van toepassing. Anoniem is er één maal per jaar een medewerker tevredenheidsonderzoek via een enquête. Daarnaast is er een tevredenheidsonderzoek voor bewoners en medewerkers, bestaande uit 10 vragen over wat haalbaar is binnen het Twiskehuis.

Wat levert het op?

Op basis van de resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar wordt elk jaar bekeken waar aandacht voor nodig is in de wijze van werken, de benadering van de cliënten.

Contactpersoon

Frank Dekens

Kosten