Meer vraag naar activiteiten, ook voor de buurt

Zorgschouw 2012-2013

“Uit het laatste cliëntervaringsonderzoek kwam naar voren dat er te weinig activiteiten waren. Daarom heeft De Buitenhof met extra gelden meer uren vrijgemaakt voor gastvrouwen en voor activiteitenbegeleiders. Er is één activiteitenbegeleider voor het hele huis aangetrokken en dat heeft een enorme impuls gegeven. Luisteren naar de wensen van de bewoners staat voorop. Zij hebben een actieve rol in de activiteiten die men aanbiedt. Men doet veel aan beweging en geheugentraining en ook aan creatieve activiteiten. De gastheren en de gastvrouwen zijn de gehele dag op de huiskamer van de cliënten psychogeriatrie. Zij zorgen voor een gezellige sfeer. Er zijn zo’n 100 vrijwilligers actief in De Buitenhof. Sommigen komen op vaste dagen, soms zijn ze oproepbaar, zoals de chauffeurs voor de busritjes.”

“De Buitenhof heeft specifieke aandacht voor homoseksuele ouderen, en bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Men doet bijvoorbeeld activiteiten rond de jaarlijkse Gay Pride.”

“De Buitenhof probeert ook mensen uit de wijk binnen te halen. Het dienstencentrum, zoals de dagbehandeling voor psychogeriatrie heet, is zeven dagen open. Onlangs is ook dagbehandeling gestart voor Parkinson patiënten in samenwerking met het VUmc. Er komt een reminiscentieruimte voor de periode vlak na de oorlog. Het is de bedoeling dat mensen zich weer dingen van vroeger gaan herinneren. Ook heeft De Buitenhof een reminiscentieruimte van vóór de oorlog.”

“In de Buitenhof is 36 uur per week geestelijke verzorging beschikbaar. Men houdt lezingen, leidt gespreksgroepen. Met de eigen arts kunnen bewoners en cliënten zaken als euthanasie bespreken. Er is een groot stiltecentrum met een orgel en mooie Rietveldmeubels, geschonken door derden. Twee keer per jaar zijn er herdenkingsdiensten en men houdt er ook lezingen. De Buitenhof is van oorsprong hervormd. Het heeft ook nog een eigen mortuarium.”