Cultuuromslag van medisch naar welzijn

Zorgschouw 2012-2013

“De Poort wil de komende jaren een cultuuromslag inzetten. Van oudsher stond de medische insteek centraal, nu staat meer het wonen en welzijn centraal, naast goede zorgverlening uiteraard. Men gaat bijvoorbeeld met cliënten naar boven om van het mooie uitzicht over Amsterdam te genieten. Hier wordt men rustig van. Mensen komen niet alleen voor verzorging, mensen moeten ook goed kunnen leven. Je moet mensen zoveel mogelijk de regie geven. Het is belangrijk om goed te luisteren en te horen wat ze willen en vervolgens is de vraag: hoe match je dat?”

“Er zijn veel activiteiten, zoals sjoelen, muziek, zang, spelletjes, film, een dame speelt piano. De geestelijke verzorger houdt groepsgesprekken. Maar ook aparte aandacht voor het individu is mogelijk, als men dit wil. Zo houdt een zorgmedewerker die Maleis spreekt, regelmatig een praatje met een Indonesische cliënt. De Poort vindt het belangrijk dat medewerkers kennis hebben van verschillende culturen, maar echt scholing op interculturele zorg wordt niet gegeven. Men kijkt naar de persoon die binnenkomt en beoordeelt dan of men bepaald personeel moet inzetten. In het stiltecentrum kan ieder zijn of haar eigen geloof belijden. Met de Ramadan kan de ruimte gescheiden worden zodat mannen en vrouwen apart kunnen zitten. De Poort overweegt om ook activiteiten te gaan aanbieden bij mensen thuis. “Hiervoor is het nodig dat we langsgaan en contact houden. Stimulatie om iets te doen, is nodig voor deze groep.”