Zorg en facilitair werken zoveel mogelijk geïntegreerd.

Onderlinge communicatie tussen personeel in verschillende disciplines kon beter. Bijvoorbeeld het elkaar aanspreken op goede en minder goede dingen.

Wat houdt het in?

Met een training door een externe partij is een verandering ingezet. Met die training is de communicatie onderling gemakkelijker en constructiever gemaakt. Daarnaast is er voor gekozen om de disciplines zorg en facilitair zoveel mogelijk te integreren. Zo ondersteunen de (zorg)medewerkers de bediening in het restaurant. Het voordeel hiervan is dat je ook in de zorg de servicekant goed onder de knie krijgt.

Wat levert het op?

De ervaring van de locatie is dat medewerkers zorg en welzijn niet meer als gescheiden disciplines zien, maar als één. Een werknemer van facilitair is net zo goed een collega als diegene waarmee je in de zorg staat. Het ‘hokjes denken’ en doorverwijzen naar een andere discipline is veel minder geworden. Er is veel eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn medewerkers op het punt van gastvrijheid, uitstraling en bejegening open naar elkaar, met elkaar bezig. Ze spreken elkaar onderling aan op wat er beter kan. Daarvan zie je positieve effecten in de bejegening naar de bewoners, bijvoorbeeld op het moment dat een medewerker binnenkomt ‘Hoe heeft u geslapen?’. Als de bejegening goed is komt de rest ‘vanzelf’.

Contactpersoon

Trudy des Bouvrie

Kosten