Zorg is het uitgangspunt, “verder door leven” onderdeel van de visie.


De locatiemanager heeft met het afdelingshoofd van Vondelstede een visie opgesteld. Hierin stellen zij de zorg als uitgangspunt, en wordt vervolgens met name de nadruk gelegd op het verder/door kunnen leven in Vondelstede.

Wat houdt het in?

Om die visie werkelijkheid te maken werkt Vondelstede samen met verschillende partijen om hun bewoners een zinvolle dag te geven. Het heeft een shift in de werkwijze van de AB-ers betekent: van intern naar extern. Nu is er contact met externe partijen die vrijwilligers aanleveren waaronder Amsterdam Cares en de vrijwilligers centrale Amsterdam maar er is ook direct contact met bedrijven/organisaties die vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen contact zoeken met Vondelstede om hun bijdrage te leveren aan een zinvolle dag voor de bewoners. Daarnaast zijn ROC’s gericht op uiterlijke verzorging of de sportbus voorbeelden van partners, projecten die een bijdrage leveren aan de zinvolle dag.
De visie om de nadruk te leggen op zingeving (waarbij beweging en cognitieve activering een grote rol speelt) moet in het gehele huis uitgedragen worden door alle medewerkers en disciplines. Een van de hoofdvragen is : hoe creëer je condities om bewoners ‘uit bed’ te krijgen? Activeren en het betrekken van bewoners vanuit medewerkers is heel belangrijk. Maar ook de leefomgeving. Zo worden er wekelijks verse bloemen op de receptiebalie neergezet.

Wat levert het op?

Verzorgenden activeren bewoners ’s morgens al om deel te nemen en te herinneren aan activiteiten op de betreffende dag. Ook wordt per bewoner gekeken naar wat een match is qua type dagbesteding. Resultaat: Een positieve stemming onder bewoners en een lage score op de indicator depressie.


Vanuit de opgestelde visie wordt meegegeven dat een gevoel van rijkdom in kleine dingen zit. Bespaar niet op de verse bloemen of het koekje bij de koffie. Het zijn die zaken die de dagen kleur geven (en financieel maken ze niet het verschil).

Contactpersoon

Enny van Arkel

Kosten