Hoe wij te werk gaan bij een zorgschouw


Tijdens een zorgschouw wordt door een gemengd gezelschap van binnen en buiten de locatie met een positieve, constructieve insteek gekeken naar de kwaliteit van de leef- en woonomgeving in en rondom een woonzorgcentrum.Ā  Met als doel om met elkaar te kijken hoe de leefomgeving binnen de bestaande situatie verbeterd kan worden.

 

Vragen die aanbod komen zijn: Welke ontmoetingsmogelijkheden zijn er met de buurt? Zijn buurtpartijen bekend met elkaars voorzieningen? Kan er als buurtgenoten samen opgetrokken worden in bepaalde activiteiten, maar ook op onderwerpen als de openbare ruimte? Met de zorgschouw brengen wij buurtorganisaties en bewonersinitiatieven bij elkaar met als doel om samen op te trekken en bij te dragen aan het prettig ouder worden in de buurt.

 

Alle verbetertips vanuit de deelnemers worden samengevoegd tot een adviesrapportage aan de locatiemanager en lokale clientenraad.

Daarnaast wordt aan de locatie zelf gevraagd om goede voorbeelden te delen ter inspiratie voor andere woonzorgcentra op thema’s als: eten &drinken, leefomgeving, communicatieĀ  & bejegening en zinvolle dag.


Gezamenlijk kennismaking

  • Welkom en uitleg programma

Rondgang door de locatie

De deelnemers maken een rondgang in en in de omgeving van de locatie. In groepjes bekijken zij het huis op basis van verschillende thema’s op een leidraad. De leidraad is een hulpmiddel om de verschillende themaā€™s van de zorgschouw langs te lopen en met elkaar in gesprek te gaan. Niet elke vraag, of aandachtspunt hoeft beantwoord te worden. Het gaat om de punten die in de ogen van de deelnemers voor verbetering vatbaar zijn. Wat zijn de meeste belangrijke bevindingen?

 

Gedurende de rondgang wordt op 1 leidraad alle bevindingen van dat groepje beschreven. In het gezamenlijke terugkom moment nadat alle deelnemers de locatie hebben bezichtigdĀ  wordt elk groepje gevraagd aan de hand van de ingevulde leidraad de belangrijkste bevindingen te delen.Ā  En te concretiseren. Hoe is het verbeterpunt verder te brengen, en wie kan hier aan bijdragen? De leidraad wordt na afloop ingeleverd om de tips te verwerken in een adviesrapportage aan de locatie.

Gezamenlijke afsluiting

Als informele afsluiting van de zorgschouw zijn de deelnemers van harte uitgenodigd om een borrel of diner (van de bewoners) in de locatie bij te wonen.


Voorafgaand aan de zorgschouw wordt met de locatiemanager en lokale clientenraad besproken welke buurtinitiatieven en organisaties vanuit de omgeving interessant zijn om voor de zorgschouw uit te nodigen. Dit kunnen zowel bekenden als nog onbekenden van de locatie zijn waaronder: welzijnsorganisaties, scholen, de betreffende woningcorporatie, bestuurscommisie, betrokken ondernemers en buurtbewoners.

Vanuit de locatie is in ieder geval een vertegenwoordiging vanuit de bewoners, familie, medewerkers, locatiemanagement en de cliƫntenraad aanwezig.

De samenstelling aan deelnemers is per zorgschouw zeer verschillend. Net wat voor de locatie interessant is en welke partijen en organisties in de buurt aanwezig zijn.Ā  Zo komt het bijvoorbeeld ook voor dat een vertegenwoordiger vanuit een hotel of horecagelegenheid aansluit om verbetermogelijkheden in kaart te brengen op het thema gastvrijheid of ambiance.

 

 


Een goede zorgschouw organiseren vraagt tijd en aandacht.Ā  U vindt de dingen waarop u moeten letten bij de organisatie van een zorgschouw op deze website.Ā  CliĆ«ntenbelang Amsterdam bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en maakt mogelijk dat de resultaten online komen op www.clientenwaarderen.nl.

 

Cliƫntenbelang Amsterdam heeft ervaring met de organisatie van zorgschouwen vanuit het project Cliƫnten Waarderen. U kunt Cliƫntenbelang Amsterdam inschakelen bij de organisatie van de zorgschouw op uw locatie. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het benaderen van de externe deelnemers, de gespreksleiding, het notuleren en opmaken van de rapportage.

 

Aan de inzet van Cliƫntenbelang Amsterdam zijn kosten verbonden. U kunt voor een aanbod op maat contact opnemen met de betreffende projectleider via info@clientenwaarderen.nl

 

N.B.

 

*Het instrument ā€œZorgschouwā€ is niet vrij te gebruiken. CliĆ«ntenbelang Amsterdam is de enige organisatie die de zorgschouwen mag uitvoeren in Amsterdam. Zij is niet vrij het instrument ā€œZorgschouwā€ over te dragen aan een derde partij.

* Het intellectuele eigendom van de ā€œZorgschouwā€ ligt bij Publicarea (merknaam vallend onder G in S BV). Publicarea heeft het instrument ā€œZorgschouwā€ ontwikkeld om zorginstellingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een optimaal woon en leefklimaat in (de buurt van) haar vestiging.