Inspiratie Communicatie en Bejegening

Binnen een woonzorgcentrum staan verschillende personen met elkaar in verbinding. Cliënten, hun sociale netwerk, medewerkers en andere bezoekers of gebruikers van de locatie. Hoe zorg je er voor dat verschillende personen zich op hun plek voelen die voor de één zijn thuis is, voor de ander een werkomgeving en voor een derde de plek waar je op bezoek komt. Communicatie tussen de verschillende personen over de mogelijkheden binnen de locatie, de verwachtingen en rol die zij hebben is belangrijk. De cliënt staat hierin centraal. De bejegening, benadering, van cliënten is een thema dat wordt gemeten in cliënttevredenheidsonderzoeken.

Hoe maak je bekend wat je als je locatie te bieden hebt voor welke personen en onder welke afspraken? Hoe benader je cliënten met verschillende achtergrond, wensen en vanuit culturen? Op welke manier vind je zoveel mogelijk aansluiting bij wat zij gewend zijn. Hieronder vindt u goede voorbeelden en inspiratietips die opgehaald zijn bij woonzorgcentra door heel Amsterdam.

Hieronder vindt u goede voorbeelden op het gebied van communicatie en bejegening

Hieronder vindt u inspiratietips op het gebied van communicatie en bejegening

 • Geestelijke toestand bewoner opnemen in zorgleefplan
  Jan Bonga

  Zorgleefplannen zijn vaak erg handelingsgericht ingestoken. De suggestie wordt gedaan om ook de geestelijke toestand van bewoners hier in op te nemen en het plan op te stellen aan de hand van drie visies: die van de cliënt , de professional en de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

 • Herkenbaarheid entree
  Menno Simons

  Als je de Noordhollandtstraat in gaat herken je het Menno Simons wel, het is een vriendelijk huis gelegen tegenover woningen. Bij de eerste aanblik is het onduidelijk waar de hoofdentree is. Er zijn veel verschillende ingangen, waar meld je je? Het punt wordt door alle aanwezigen erkent. Woonzorg Nederland heeft in het verleden al borden geplaatst met de nummers van de appartementen, dat scheelt al wat in de herkenning als entree maar dit kan nog verbeteren.

  Tip: werk aan de herkenbaarheid van het huis, door op of aan de lange overkapping duidelijk te maken dat deze weg naar de hoofdentree leidt. Zorg voor een duidelijk bord aan de stoepkant waar niet alleen de naam van het huis op staat maar dat ook duidelijk maakt welke voorzieningen in het huis gevestigd zijn.

 • Een bekend gezicht
  Leo Polak

  Continuïteit in verzorgend of verplegend personeel is heel belangrijk voor bewoners en familieleden. Het biedt hen een vertrouwde omgeving.

 • De weg naar de voorzieningen
  Leo Polak

  Realiseer een plattegrond van de benedenverdieping en alle openbare voorzieningen zoals het café/restaurant, de kapper, de winkel en dergelijke, maar ook de fysiotherapie, ergotherapie in de linkervleugel, bij de entree van het huis. De plattegrond volstaat door voor de woongedeeltes op de verdiepingen te vermelden dat hier de woningen gevestigd zijn. Je kunt aangeven op de plattegrond wat de openbare en niet openbare gedeelten zijn en de openingstijden.

 • Website in 50 talen
  Leo Polak

  De website wordt in relatie tot de informatievoorziening naar allochtone buurtbewoners benoemd. Het Leo Polak heeft een eigen pagina binnen de Osiragroep. Deze is nu enkel in het Nederlands en bevat vooral algemene informatie. Tip: Maak de website beschikbaar in het Engels, maar wellicht ook het Arabisch. Op die manier weten mensen van verschillende achtergronden wat het Leo Polak te bieden heeft. Een optie, die niet duur is, is om via Google Translate de website beschikbaar te maken in 50 talen