Inspiratie Leefomgeving

Ouderen die in een woonzorgcentrum wonen zijn veelal aangewezen op de directe leefomgeving. De eigen kamer of woning, de afdeling of woongroep, de gezamenlijke voorzieningen en de directe buitenruimte. Binnen het project Cliënten Waarderen wordt bekeken in hoeverre de leefomgeving in de verschillende woonzorgcentra als prettig wordt ervaren en bijvoorbeeld uitnodigt tot bewegen en het ontmoeten van andere mensen. De leefomgeving is een thema’s dat wordt gemeten in cliënttevredenheidsonderzoeken.

Hoe creëer je binnen de ouderenzorg een prettige leefomgeving waar cliënten en hun sociale netwerk zich thuis voelen en medewerkers de zorg kunnen verlenen die nodig is? Hieronder vindt u goede voorbeelden en inspiratietips die opgehaald zijn bij woonzorgcentra door heel Amsterdam.

Hieronder vindt u goede voorbeelden op het gebied van leefomgeving

Hieronder vindt u inspiratietips op het gebied van leefomgeving

 • Buurtbewoners naar de huisarts in Twiskehuis
  Twiskehuis

  Buurtbewoners wonend dichtbij Twiskehuis én met dezelfde huisarts kunnen ook terecht in Evean Twiskehuis en aansluitend gebruik maken van andere voorzieningen in huis.

 • Opties voor de binnentuin
  Twiskehuis

  Vanuit het programma Waardigheid en Trots is subsidie beschikbaar, o.a. voor de inrichting van Belevingstuinen. Daarvan kunnen moestuinen/bloementuinen en/of kruidentuinen, in samenwerking met NoordOogst, aangelegd worden.

 • Gebruik de Buiten Beter App
  Twiskehuis

  Gebruik van de ‘buiten beter’ app om meldingen te doen over buitenruimte bij de gemeente (stoep, onkruid).

 • Mobiliteit
  Jan Bonga

  Bespreek met het stadsdeel een mogelijke samenwerking met GoGo Nieuw West (http://www.gogonieuwwest.nl, gemakkelijk vervoer voor iedreen in nieuw-west), met een halte bij Jan Bonga voor bewoners en bezoekers die slecht ter been zijn.

  Suggestie wie te betrekken: Belangstellenden in de buurt waaronder verpleeg-en verzorgingshuizen en Kleinschalig Woonlocaties in Geuzenveld.

 • Privacy tijdens verzorging
  Menno Simons

  In relatie tot de woonsfeer komt ook de privacy in de eigen kamer aan bod. Het gebeurt wel eens dat er iemand (familie/bekenden) een woning binnenloopt als een medewerker net bezig is met de verzorging van een bewoner. Dit kan ongemakkelijk zijn.

  Tip: Creëer een systeem waardoor je kunt zien of op dat moment de verzorging van een bewoner plaatsvindt. Bijvoorbeeld met een deurhanger die je ook in hotels ziet ‘niet storen’ of door als verzorging/bewoner de deur aan de binnenkant op slot te draaien.