Adviezen zorgschouwen aan gemeente Amsterdam

In juni hebben wij de gemeente Amsterdam enkele adviezen aangeboden op basis van de resultaten van de zorgschouwen in de periode 2012-2017. De zorgschouwen leveren naast praktische en nuttige tips voor de woonlocaties ook  informatie over wensen van ouderen in de stad.  Het zou zonde zijn als we hier niks mee deden.

De volgende drie aanbevelingen zijn geformuleerd voor de gemeente Amsterdam. In de rapportage kun je alle resultaten en tips lezen ook ter inspiratie voor je eigen locatie.

 

Aanbeveling 1: Maak als gemeente (levensloopbestendige) wandelroute(s) rondom het V&V huis die goed begaanbaar en stimulerend zijn voor ouderen mensen die slecht ter been zijn, met een rollator lopen of in een rolstoel zitten.

De schouwers verstaan onder goed begaanbare routes het volgende:

 • Brede stoepen zonder obstakels met voldoende op- en afritten in de stoep.
 • Goed onderhouden groen.
 • Veilige oversteekplaatsen.
 • Rustplekken op de route.
 • Markeer de wandelroute met kleur en motiveer mensen met aanmoedigende teksten.
 • Laat de route langs interessante punten in de buurt lopen.
 • Plaats bewegingsapparatuur voor oudere mensen op de route.

 

Aanbeveling 2: Zorg als gemeente dat V&V-locaties goed te bereiken zijn met zowel de auto als het openbaar vervoer.

 

Onder een goed te bereiken locatie verstaan de schouwers:

 • Voldoende plek voor het V&V-huis waar bewoners met een auto of georganiseerd vervoer op een veilige manier voor de deur kunnen worden opgehaald of afgezet.
 • De afstand van de V&V locaties tot een halte voor het openbaar vervoer ligt op minder dan 400 meter ligt en anders is alternatief beschikbaar.
 • Voldoende betaalbare parkeerplekken voor bezoekers.

 

Aanbeveling 3: Stimuleer als gemeente het gebruik van de faciliteiten en activiteiten binnen een V&V huis door buurtbewoners.

De schouwers verstaan onder het stimuleren van de faciliteiten de volgende punten:

 • Duidelijke bewegwijzering vanuit centrale punten uit de buurt naar de ingang van het huis.
 • Stimuleer verenigingen en organisaties in de buurt om samen te werken.
 • Biedt diensten vanuit de gemeente aan in het V&V huis.
 • Stimuleer het cre√ęren van arrangementen voor buurtbewoners voor de activiteiten van het V&V-huis (vervoer, activiteit, maaltijd).