Zorgschouwen bij Evean: de tweede ronde!

Cliƫntenbelang Amsterdam organiseert deze week twee zorgschouwen in samenwerking met Evean.

Evean Twiskehuis
Op 21 juni wordt er geschouwd in Evean Twiskehuis. Wegens succes na de eerste zorgschouw in 2014, nodigt Hoofd Zorg Ester opnieuw de buurt uit. Ester vertelt: ā€œDe ervaring leert dat samen brainstormen over verbetermogelijkheden heel veel oplevert. We hebben met 80% van de verbeterpunten uit de vorige schouw ook daadwerkelijk wat gedaan en dat smaakt naar meer. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen expertise en vanuit eigen ervaring naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven voor onze bewoners nog beter te maken, dat vinden wij ontzettend waardevol. Daarnaast is het een mooi moment om verbinding te maken met (hulpverleners uit) de buurt zodat je elkaar kent. We hebben ervaren hoe waardevol dat is en hoeveel het oplevert als je elkaar (snel) weet te vindenā€

Centraal tijdens de zorgschouw van Twiskehuis zal staan hoe de locatie zich meer als wijkcentrum kan gaan profileren, om ook ouderen uit de omgeving van dienst te zijn en te betrekken bij de activiteiten van het huis. Er blijkt voor buurtbewoners een drempel te zijn om naar binnen te stappen. De bereikbaarheid van het huis is daardoor al eerder onderwerp van gesprek geweest ook in overleg met de gemeente. Overige punten uit de rapportage zijn na de vorige zorgschouw opgepakt en uitgevoerd of opnieuw overwogen. Met 80% aan gerealiseerde tips, is de locatie nu klaar voor een nieuwe zorgschouw waarbij weer vanuit andere ogen mee gekeken zal worden en zo verder wordt geborduurd op de eerste rapportage.

Evean Eduard Douwes Dekker
Ook voor Evean Eduard Douwes Dekker is het de tweede keer dat er een zorgschouw wordt georganiseerd. Manager EDD Marjo vertelt: “Eduard Douwes Dekker is gestart met het traject Thuis bij EDD, waarin we de focus willen verleggen van zorg naar welzijn en bewoners zoveel als mogelijk eigen regie willen geven. In het traject Thuis bij EDD is een aantal werkgroepen gestart, onder meer de werkgroepen ā€œEisen aan het huisā€ en ā€œVisie op wijk en omgeving. De input en verbetersuggesties van de verschillende deelnemers tijdens de zorgschouw zien wij als waardevolle aanvulling op de genoemde werkgroepen, waardoor we de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in EDD kunnen verhogen.ā€

De eerste zorgschouw vond plaats in de pilotfase van het project in 2013. Nu, 3 jaar later, wordt de locatie graag opnieuw geadviseerd door cliƫnten, medewerkers en betrokken buurtpartijen. Verschillende onderwerpen zullen de revue passeren waaronder: (het gevoel van) veiligheid, opgeslagen kunst in het huis en het tegemoet komen van de bewoners op het gebied van winkelgelegenheid en de dagelijkse boodschappen. De zorgschouw vindt plaats op donderdag 23 juni.


Deelnemers zorgschouw
Aan de zorgschouwen nemen onder andere deel: de lokale cliƫntenraden, externe cliƫntenraadsleden, medewerkers en vrijwilligers, Mentrum, Dagelijks Bestuur Stadsdeel Noord, Doras, St. De Bannehopper, Woonzorg Nederland, IKC Zeven Zeeƫn, Stadslandbouw NoordOogst, Wijkopbouw Orgaan Oostzaan, Kwartiermaker Odense, Combiwel, wijkagent, gebiedsmakelaar, Bethelkerk, Historisch Archief Tuindorp Oostzaan en betrokken buurtbewoners.

Ook een keer een zorgschouw bijwonen? Of in samenwerking met Cliƫntenbelang Amsterdam organiseren? Voor meer informatie kunt u contact op nemen met projectleider Emma Vreugdenhil. E.vreugdenhil@clientenbelangamsterdam.nl 0207525150

Zorgschouw
De zorgschouw maakt onderdeel uit van het project ā€˜CliĆ«nten Waarderenā€™ dat tot doel heeft bij te dragen aan de verhoging van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalig woonlocaties in Amsterdam en Noord Holland . Enerzijds middels een rondgang door de locatie met verschillende betrokkenen waarin zij verbetersuggesties doen. Anderzijds door goede voorbeelden te delen ter inspiratie voor andere locaties en cliĆ«ntenraden op onze website www.clientenwaarderen.nl en via twitter @zorgschouwen.