Over ons

Ontstaan Cliënten Waarderen

Het project Cliënten Waarderen is ontstaan vanuit de Bestuursambitie langdurige ouderenzorg 2012-2014. Hierin hebben zorgaanbieders, de gemeente Amsterdam, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ambitie uitgesproken om de ervaren kwaliteit van leven bij bewoners van intramurale voorzieningen in Amsterdam te verbeteren. Het gaat hier dus om kwaliteitsverbetering die cliënten belangrijk vinden. De partijen willen dit doen door met elkaar uit te wisselen hoe men aan het verbeteren van de kwaliteit werkt. De ervaringen van cliënten en belanghebbenden staan hierin centraal. Zij dragen bij aan de verhoging van kwaliteit. Wie is de beste ambassadeur voor een zorginstelling? Dat is de cliënt die tevreden is. Vanuit deze visie is ervoor gekozen om een project op te zetten dat gedragen wordt door cliënten en belanghebbenden waarbij hun ervaringen en ideeën ter inspiratie dienen voor kwaliteitsverbetering in de zorginstellingen.

Cliënten Waarderen 2012-2014

In september 2012 is het project gestart. In het eerste projectjaar zijn 20 zorgvisitaties bij verschillende locaties uitgevoerd waarin men in gesprek ging over ‘wat goed gaat’. Bij 7 van deze instellingen is ook een rondgang door de locatie gemaakt, waarin een groep van binnen en buiten het huis naar verbetermogelijkheden keek in de woon- en leefomgeving.

In het tweede projectjaar, 2013-2014, is er in overleg met de betrokken partijen voor gekozen de zorgvisitatie en de rondgang te integreren. De methodieken gaan door onder de naam zorgschouwen. In een programma van 3 uur worden de verbetermogelijkheden in beeld gebracht. Daarnaast levert de locatie  (locatiemanager en lokale clientenraad) goede voorbeelden aan voor de website, ter inspiratie voor andere zorglocaties.

 

Het project is in deze ontwikkelingen begeleid door een Stuurgroep. Hierin is de gemeente, de SIGRA, de centrale cliëntenraden, de zorgaanbieders, Achmea, de cliënt en ontwikkelaar van de zorgschouw Publicarea vertegenwoordigd. Samen bewaakten zij de kwaliteit van het project.

Uitvoering project

Cliëntenbelang Amsterdam voert de zorgschouwen uit in Amsterdam.  In het project wordt samengewerkt met Publicarea. Het bureau dat de methodiek zorgschouwen ontwikkeld heeft.

Publicarea heeft het instrument “Zorgschouw” ontwikkeld om zorginstellingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een optimaal woon en leefklimaat in (de buurt van) haar vestiging. Het instrument “Zorgschouw” is niet vrij te gebruiken. Voor wat betreft het werkgebied Amsterdam heeft Publicarea het uitvoeren van het instrument “Zorgschouw” overgedragen aan Cliëntenbelang Amsterdam.

Deelnemers

De zorgorganisaties die locaties hebben aangedragen om mee te doen aan het project zijn Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Pro Senectute, Puur Zuid, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost.